Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie

jest organizacją działającą społecznie.

Celem działania naszego Związku jest inicjowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie pszczelarstwa zawodowego i amatorskiego w szczególności rozwijanie i doskonalenie hodowli pszczół. Naszym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego zapylenia roślin polowych i sadowniczych, ochrona środowiska naturalnego oraz krzewienie wiedzy pszczelarskiej wśród społeczeństwa.

Zrzeszamy 10 kół pszczelarzy, którym zapewniamy pomoc w zakresie ciągłego polepszania pogłowia pszczół oraz ich zdrowotności poprzez umożliwianie pszczelarzom refundowanych zakupów matek pszczelich oraz leków zwalczających warrozę u pszczół. Kładziemy duży nacisk na edukację pszczelarzy zapraszając na wykłady do Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza specjalistów z dziedziny pszczelarstwa i ochrony środowiska. Pamiętajmy, że pszczoły są ogromnym dobrem, o które powinniśmy wszyscy wspólnie dbać.

Wszystkich niezrzeszonych pszczelarzy oraz osoby pragnące zapoznać się z pszczelarstwem zapraszamy na spotkania do Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza oraz do wybranych kół zrzeszonych w naszym związku.

Share Button