CETA a pszczelarstwo w Polsce

10/10/2016 at 15:24

Co pszczelarze powinni wiedzieć o porozumieniu handlowym CETA? dalej

20 maja światowym dniem pszczół

30/09/2016 at 09:08

Anton JansaZ inicjatywy słoweńskich pszczelarzy (ČZS) na sesji FAO wystosowano propozycję ustanowienia Światowego Dnia Pszczół. Inicjatywę poprały takie państwa jak Bułgaria, Rumunia, Słowenia, Austria, Turcja i kraje grupy Wyszehradzkiej – w tym Polska. Wg. harmonogramu po zatwierdzeniu inicjatywy przez FAO zostanie ona przedstawiona na Ogółnym Zgromadzeniu ONZ. dalej

Prywatny import matek ryzykiem inwazji Apis mellifera scutellata – pszczół afrykańskich

28/09/2016 at 14:32

Coraz popularniejszy niekontrolowany import matek pszczelich z różnych części świata jest obarczony ryzykiem zawleczenia na nasz kontynent pszczoły Apis mellifera scutellata – tkz. pszczoły afrykańskiej. Pszczoły te przez wieki w wyniku selekcji naturalnej wykształciły zdolności natychmiastowego i skoordynowanego ataku całego roju. Ich jad jest kilkanaście razy bardziej niebezpieczny aniżeli jad pszczoły miodnej. Brazylijskie eksperymenty krzyżowania pszczół miodnych z mellifera scutellata – pszczołą afrykańską spowodowały inwazję agresywnych krzyżówek w Ameryce południowej i części Ameryki północnej. Wg. naukowców dotarcie tych pszczół do Europy to kwestia czasu. Sprzyja temu niekontrolowany, prywatny import matek pszczelich ze wszystkich zakątków świata . dalej

Czy wirus Zika jest niebezpieczny dla pszczół?

27/09/2016 at 13:20

Rozwój epidemii wirusa Zika może mieć przełożenie na pszczelarstwo w krajach dotkniętych tym ryzykiem. Do tej pory przypadki wirusa Zika rejestrowano w krajach Afryki i Azji, ale w ciągu ostatniej dekady rozprzestrzenił się on na kraje Ameryki Południowej i Hiszpanię. Dotychczas walka z tym wirusem polega na niszczeniu przenoszących go owadów metodą rozpylenia środka przeciwko komarom . Przypadkowymi ofiarami tej metody zostało miliony pszczół miodnych. http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/w-karolinie-poludniowej-rozpylano-srodki-owadobojcze-ktore-zabily-miliony-pszczol dalej

Pszczelarski styczeń – przebiśniegi na SGGW

01/02/2016 at 23:30

Szanowni Państwo,
W 200 Rocznicę utworzenia Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, podwaliny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z inicjatywy Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza przy Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Warszawie Klub Emerytowanych Profesorów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizował 20 stycznia 2016 roku spotkanie dyskusyjne n.t.: Oczekiwania pszczelarzy wobec Uczelni Wyższej SGGW. Czytaj cały artykuł w wersji pdf
Tezy do dyskusji przedstawił p. Tadeusz Woszczyński – Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie. (załączono poniżej) W spotkaniu wzięło udział kilkunastu przedstawicieli organizacji pszczelarskich z Warszawy i Mazowsza. Zamiarem tego spotkania było nawiązanie szerszej współpracy uczelni wyższych w Polsce z organizacjami pszczelarskimi, dowartościowanie znaczenia pszczelarstwa dla ochrony środowiska, ochrony i utrzymania różnorodności biologicznej, a także ochrony gleb i klimatu. Niezbędne jest wspólne podjęcie przez naukę i praktykę zadań przyjętych przez Polskę na Konferencji Klimatycznej w Paryżu w 2015 roku. dalej

List otwarty do środowisk naukowych

28/04/2015 at 23:02

Poniżej zamieszczamy fragment listu otwartego, który został skierowany do środowisk naukowych przez naszego klubowego kolegę Wacława Święcickiego.
Za pośrednictwem J.M. Rektora ośmielam się skierować do środowisk naukowych na uczelniach rolniczych i&nbs;przyrodniczych w Polsce wniosek o podniesienia statusu i rangi pszczelnictwa i pszczelarstwa w systemie nauki, edukacji i transferu wiedzy do praktyki. Problem dotyczy pszczół ale także innych owadów zapylających tak istotnych dla rozwoju gospodarczego, a ponieważ jest podejmowany w Unii Europejskiej, chodzi o najlepsze wykorzystanie środków finansowych w ramach programów „zazieleniania”.
Czytaj cały list dalej

Współpraca z ogrodami botanicznymi

28/04/2015 at 22:47

Członek Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza Pan Wacław Święcicki wystąpił do Rady Ogrodów Botanicznych i Aboretów w Polsce z propozycją współpracy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawioną propozycją współpracy zawartą w liście.
W niedługim czasie przyszła odpowiedź od Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce odpowiedź o dołaczeniu do akcji „Wielki Dzień Pszczół”. Tu znajdziecie Państwo całą otrzymaną odpowiedź. dalej

Pszczele CCD 2008-2014 – masowe ginięcie pszczół

29/01/2015 at 22:44

Pszczele CCD 2008-2014 – masowe ginięcie pszczół
Co było wiadomo w 2008 roku
Masowe wymieranie pszczół pojawiło się w pasiekach wędrownych w USA w pierwszym etapie chemizacji rolnictwa w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Kolejną plagę zwaną zespołem masowego ginięcia rodzin pszczelich z ang. CCD (Colony Collapse Disorder) zanotowano na początku XXI wieku, najpierw w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Zapaść kolonii pszczelej, ang. Colony Collapse Disorder, objawia się niezdolnością pszczół do powrotu do ula. W zrujnowanych przez CCD ulach charakterystycznymi symptomami są: pozostała samotnie królowa, zamknięty czerw, kilka młodych robotnic i pełno miodu i pyłku. W ulach tych ani w ich okolicy nie znaleziono martwych pszczół. Dziwnie zachowują się pszczoły sąsiednich uli, oraz osy, które nie wykazują zainteresowania pozostawionym miodem i pyłkiem.
W ulach zaatakowanych chorobą CCD jest niewystarczająca ilość pszczół do karmienia czerwiu, pracują tylko młode dorosłe pszczoły, królowa jest obecna, a rój niechętnie korzysta z podawanej karmy. Nawet trzy tygodnie przed całkowitym wyginięciem pszczoły mogą wyglądać na zdrowe.Przeczytaj cały artykuł w formacie pdf dalej

AGROEKOSYSTEMY – GMO – PSZCZOŁY

15/09/2014 at 21:28

Brak pszczół doprowadzi do kryzysu żywnościowego
Departament Rolnictwa USA martwi się z powodu wyginięcia milionów pszczół a naukowcy ostrzegają, że trend ten może zagrozić bezpieczeństwu żywności. Problem jest ogólnoświatowy, ponad połowa krajów europejskich ma za mało pszczół do zapylenia roślin, np. w Wielkiej Brytanii potrzeba ich cztery razy więcej. Brak pszczół umożliwia firmom wprowadzanie samo zapylających się zmodyfikowanych genetycznie drzew owocowych, których owoce bez zapachu i bez odporności na pestycydy, dają plony niższe niż z drzew zapylanych krzyżowo. Dziko żyjące owady zapylające powinny być bardziej chronione w środowisku polityką rolną i odpowiednimi metodami upraw – w przeciwnym razie narażamy się na ogromne straty finansowe i potencjalny kryzys żywnościowy – napisał Chris Carrington, The Daily Sheeple 2014.01.09 http://gmoinside.org/lack-of-honey-bees-will-lead-to-a-food-crisis/ dalej

O GMO ZE ŚWIATA 3

15/08/2014 at 21:12

W USA naukowcom bardzo trudno porozumieć się co do wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rolnictwie. Zwolennicy GMO głoszą, że ingerencja w DNA roślin może zwiększyć plony, ich wartość odżywczą, odporność na pestycydy, pomoże w wyżywić rosnącą populację ludzi. Wielu naukowców wyraża jednak sprzeciw wobec tej technologii. Niektórzy obawiają się, że duży biznes, jak np. Monsanto, zmonopolizuje przemysł rolniczy, rozszerzając prawo własności intelektualnej na rośliny GMO. Inni nie ufają, że żywność GMO jest bezpieczna. Scientific Community AAAS 2014 http://news.sciencemag.org/scientific-community/2014/02/qa-why-are-we-still-shouting-about-gmos
Wielkonakładowe rolnictwo GMO nie rozwiązuje problemu światowego głodu, ale stwarza nowe problemy, społeczne, ekonomiczne i środowiskowe takie jak: degeneracja środowiska poprzez erozję gleby i wylesienie, utrata żyzności gleb i naturalnej równowagi w ekosystemach rolniczych, społeczna destrukcja osadnictwa wiejskiego w efekcie pustynnienia środowiska rolniczego, i energetyczne uzależnienie od ropy. „Z nasionami GMO do rolnictwa wkroczyć może polityka przemocy genetycznej i popsuć relacje sąsiedzkie”. – napisał Jesús de Torres w Nueva Agricultura.
http://ecojesuit.com/gmos-in-agriculture-part-of-the-solution-or-part-of-the-problem/6271/ dalej