O GMO ZE ŚWIATA 2

11/07/2014 at 16:02

Na Hawajach, USA, wprowadzono zakaz uprawy roślin genetycznie modyfikowanych z wyjątkiem uprawianej już kukurydzy i papai. Debata nad projektem ustawy, który przedłożyła Margaret Wille w maju 2013 trwała przez cały rok. Publiczne czytanie ustawy zostało zdominowane przez wymienianie chorób często przypisywanych GMO: rak u szczurów, wzrost ilości alergii u dzieci, super chwasty wymykające się spod kontroli, genetyczne zanieczyszczenie, nadmierne używanie pestycydów, znikanie motyli i pszczół. Zwolennikami GMO okazali się ogrodnicy oprawiający papaję genetycznie zmodyfikowaną, twierdzili, że te uprawy pozwoliły im uniknąć strat z powodu chorób roślin. Drugą grupa pro GMO okazali się naukowcy z Uniwersytetu Hawajskiego, którzy twierdzili, że panuje konsensus wśród naukowców co do tego, że rośliny GMO nie są bardziej szkodliwe dla otoczenia niż inne konwencjonalne i że zapewniają one namacalne korzyści. Ustawa została podpisana w grudniu 2013. Wprowadzono karę 1000 USD za każdy dzień uprawy GMO. W międzyczasie 354 tysiące osób podpisało petycję domagająca się zakazu upraw GMO wyrażając opinię, że GMO zagraża zdrowiu publicznemu. W dwudziestu stanach USA zaproponowano ustawę wymagającą wprowadzania napisów informujących konsumenta o zawartości GMO w żywności przetworzonej (około 75% żywności zawiera syrop kukurydziany, olej kukurydziany, mąkę sojową i/lub cukier sojowy). Ustawa jest popierana przez szybko rosnący przemysł żywności organicznej. dalej

O GMO ZE ŚWIATA

11/07/2014 at 16:01

Grupa Europejskiej Sieci Naukowców dla Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej (ENSSER) zaapelowała, aby skończyć z podwójnymi standardami w ocenach ryzyka GMO1. Jak podano w przeglądzie opublikowanym w Environmental Sciences Europe, Europejska Agencja Bezpieczeństwa  Żywności EFSA użyła nienaukowych podwójnych standardów dla odrzucenia wyników badań prof. Seraliniego dotyczących genetycznie modyfikowanej kukurydzy.  Zdaniem Hartmuta Meyera  takie podejście uznaje za wadliwe wszystkie badania naukowe, które znalazły problem, co pozwala na wyeliminowanie niewygodnych wyników badań. Angelika Hilbeck domaga się aby EFSA skończyła ze stosowaniem podwójnych standardów w ocenie badań dotyczacych substancji, które mogą stwarzać ryzyko dla zdrowia publicznego2. 3.. dalej

GMO SAMO ZDROWIE

11/07/2014 at 16:01

Kanadyjskie Stowarzyszenie Medycyny Naturalnej1 w opublikowanym przeglądzie literatury nt. ryzyka zdrowotnego związanego ze zmodyfikowaną genetycznie żywnością, zwraca uwagę na:
•    nieuchronnie nieprecyzyjny proces inżynierii genetycznej, w którym może nastąpić uszkodzenie genomu już w momencie jego modyfikacji
•    alarmujące efekty zdrowotne w efekcie podawania kukurydzy RR (poważne uszkodzenia organów, guzy, przedwczesna śmierć zwierząt doświadczalnych)
•    zakłócenia hematologiczne, biochemiczne, immunologiczne
•    przedostawanie się toksyny Bt do obiegu krwi kobiety ciężarnej i zarodka (płodu), co może powodować alergie, choroby autoimmunologiczne i chroniczne
•    stany zapalne szczurów po spożyciu kukurydzy Bt
•    puchnięcie jelita po spożyciu ziemniaka Bt. dalej

INFO BEE 02/2014

11/07/2014 at 16:00

Przegląd informacji z pszczelego świata, luty 2014. Konferencje oraz raporty pszczelarzy. dalej