AGROEKOSYSTEMY – GMO – PSZCZOŁY

15/09/2014 at 21:28

Brak pszczół doprowadzi do kryzysu żywnościowego
Departament Rolnictwa USA martwi się z powodu wyginięcia milionów pszczół a naukowcy ostrzegają, że trend ten może zagrozić bezpieczeństwu żywności. Problem jest ogólnoświatowy, ponad połowa krajów europejskich ma za mało pszczół do zapylenia roślin, np. w Wielkiej Brytanii potrzeba ich cztery razy więcej. Brak pszczół umożliwia firmom wprowadzanie samo zapylających się zmodyfikowanych genetycznie drzew owocowych, których owoce bez zapachu i bez odporności na pestycydy, dają plony niższe niż z drzew zapylanych krzyżowo. Dziko żyjące owady zapylające powinny być bardziej chronione w środowisku polityką rolną i odpowiednimi metodami upraw – w przeciwnym razie narażamy się na ogromne straty finansowe i potencjalny kryzys żywnościowy – napisał Chris Carrington, The Daily Sheeple 2014.01.09 http://gmoinside.org/lack-of-honey-bees-will-lead-to-a-food-crisis/

Duże straty pszczół w Ameryce Północnej
W USA populacja pszczół spadła średnio o 30 %, ale niektórzy pszczelarze zgłosili straty w wysokości 90%. Ma to związek z szerokim stosowaniem chemikaliów w rolnictwie, a szczególnie herbicydów, insektycydów i fungicydów. Na polach w rejonie Maine i Delaware stwierdzono od 9 do 21 środków chemicznych. Z powodu herbicydu Roundup wyginęły nie tylko pszczoły ale i motyle Monarch. Teraz głośno mówi się o wprowadzeniu zakazu stosowania wszystkich środków szkodliwych dla pszczół. http://www.collective-evolution.com/2014/05/15/new-harvard-study-proves-why-the-bees-are-all-disappearing/
W Kanadzie w 2014 roku uruchomiono program wspierania pasiek, powyżej 10 uli, które poniosą od stycznia do października 2014 roku straty pszczół w wysokości powyżej 40%.,stąd można przypuszczać, że straty były w poprzednich latach wyższe w wielu pasiekach. http://www.omafra.gov.on.ca/english/about/financialassistanceintro.htm

Najmniej owadów na rzepaku GMO
Już kilka lat temu badano w Kanadzie, w północnej części Stanu Alberta w lecie 2002 roku w uprawach organicznych (ekologicznych), konwencjonalnych i na poletkach z genetycznie modyfikowanym rzepakiem typu canola (Brassica napus i Brassica rapa) odpornym na herbicyd, liczebność pszczół i deficyt zapylenia roślin zdefiniowany jako różnica między potencjalnym i aktualnym stopniem zapylenia roślin. Na poletkach organicznych nie wystąpił deficyt zapylenia, na poletkach konwencjonalnych był umiarkowany deficyt, a największy na poletkach z roślinami GMO. Największa liczebność owadów zapylających była na poletkach organicznych a najmniejsza na poletkach GMO, dając proporcjonalny stopień zapylenia Brassica napus. Ponieważ Brassica rape należy do gatunków obcopylnych, deficyt zapylenia nie wystąpił w efekcie dużej liczebności pszczół, a nie mniejszej zależności Brassica rape od owadów zapylających niż Brassica napus. Studium wykazało znaczenie dzikich pszczół dla produkcji rolniczej i trwałej produkcji nasion w niektórych agroekosystemach. Dla utrzymania trwałej produkcji żywności w agroekosystemach trzeba wyjaśnić przyczyny małej liczebności owadów na rzepaku GMO odpornym na herbicyd. Ecological Society of America, 29 grudnia 2006. http://www.sott.net/article/124149-Wild-Bees-Reject-Genetically-Engineered-Crop

W Wielkiej Brytanii, straty kolonii pszczół hodowlanych w zimie 2012/2013 wyniosły 29% a straty letnie 9.7%, podał Guardian w kwietniu 2014 roku. Są to ponoć jedne z najwyższych strat w Europie. Tylko w Belgii straty zimowe były wyższe, 34%., a we Francji straty letnie , 14%. We Włoszech było tylko 5% strat. Jednocześnie giną owady zapylające dziko żyjące. Jedna czwarta z 68 gatunków jest zagrożona wyginięciem!!! David Goulson z Universytetu w Sussex powiedział, że „to wydaje się dziwne, we Wspólnocie Europejskiej wydano ponad 3 miliony EURO na projekt dotyczący zdrowia pszczół i nie użyto w dokumencie ani razu słów pestycydy i insektycydy”
http://www.theguardian.com/environment/2014/apr/07/britain-honey-bee-colony-deaths-worst-europe-study

Kumulatywny stres niszczy rodziny pszczele
Badania na Uniwersytecie Londyńskim nad wpływem subletalnych dawek pestycydów na rodziny trzmiele wykazały zakłócenie społecznej organizacji kolonii, osłabiające współpracę robotnic w karmieniu, termoregulacji, dbaniu o czerw, utrzymaniu jej funkcjonowania. Kolonia owadów może buforować niektóre skutki stresu, jeśli jednak zbyt wiele pszczół zostanie nim dotkniętych, trwały umiarkowany stres może doprowadzić do załamania i upadku kolonii. W doświadczeniu, przez ponad 42 dni podawano ośmiu rodzinom trzmieli neonikotynoidy w subletalnych dawkach, na które pszczoły mogą być normalnie narażone podczas zbierania pyłku. Dla porównania, osiem rodzin otrzymywało pyłek niezanieczyszczony. Mierzone parametry: wzrost kolonii, śmierć owadów i wykluwanie się czerwiu, ujęto w algorytmie wyrażającym wpływ stresu na wzrost kolonii. Już po trzech tygodniach prowadzenia doświadczenia tylko rodziny kontrolne rosły normalnie, rodziny poddane neonikotynoidom kurczyły się, nastąpiło zakłócenie ich funkcjonowania, ale nie śmierć. Gdy pestycyd stresował pszczoły, stawały się one powolniejsze i niezdolne do wypełniania swoich zadań w ulu. Taki stan ożywionych trupów „Zombi” wpływał na zdolność pozostałych pszczół do utrzymania kolonii. Niedożywienie z powodu szybkiego obumierania dzikich kwiatów, oraz zła pogoda mogą spowodować kumulatywny stres, który może doprowadzić do upadku kolonii. „To wyjaśnia dlaczego tak trudno uchwycić związek pomiędzy pojedynczym czynnikiem stresującym a upadkiem kolonii.” – zauważyli naukowcy, relacjonuje Todd Woody@greenwombat 8. 10.2013.
http://qz.com/133155/why-the-worlds-bees-are-dying-theyre-stressed-out/
Insektycydy ograniczyły pobieranie pyłku
Neurotoksyczne działanie neonikotynoidów dotyka podstawowej funkcji pszczół – zbierania pyłku i nektaru, dowodzi zespół brytyjskich naukowców. Prof Dave Goulson z Universytetu Sussex, w naukowym czasopiśmie Ecotoxicology podał, że polowe dawki pestycydu imidacloprid zmniejszyły pobieranie pyłku przez trzmiele o ponad jedną trzecią. A Hannah Feltham z Uniwersytetu Stirling stwierdziła, że nawet bardzo małe dawki tych neurotoksyn są zdolne do zakłócić zbiór z pożytków, co stwarza poważne zagrożenie dla zapylania roślin. To studium daje podstawy dla wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania tych środków w krajach Unii Europejskiej – uważa Goulson.
http://rt.com/news/bees-pesticides-pollen-study-553/

GMO niszczą pszczoły, motyle, ptaki i …ekosystem
Niektóre pestycydy z klasy neonikotynoidów stosowane do zaprawiania nasion roślin GMO, są odpowiedzialne za masowe ginięcie pszczół, motyli, ptaków. Przy okazji roślin GMO trzeba wymienić też herbicyd Roundup, który dziesiątkuje owady zapylające, ryby, organizmy dziko żyjące i ktoś powie, ze i ludzi – napisali Katherine Paul i Ronnie Cummins ze Stowarzyszenia Organicznych Konsumentów 14.02.2014 w Common Dreams. Herbicyd Roundup stosowany jest w miastach, na trawnikach, drogach, boiskach i w parkach. Jakie nasiona i rośliny kupujemy do naszych ogrodów? Co robić, aby lekkomyślnie nie stosować neonikotynoidów i innych toksyn , które rozstrajają naszą żywność, glebę, wodę i przyrodę, oraz jak znaleźć trwały alternatywny model bez chemii. W 2014 roku w lutym, w czasie krajowego tygodnia dla pszczół (national Bee Week of Action) ponad 27 tysięcy działaczy w USA wysłało karty walentynkowe do magazynów (Home Depot amd Lowe) apelując, by zaniechali sprzedawania roślin ogrodowych zaprawianych neonikotynoidami. Zebrano 650 000 podpisów na petycji w tej sprawie, aby rośliny te zastąpiły organiczne (ekologiczne) alternatywy. Apelujemy do świadomości konsumentów bezwiednie kupujących rośliny zaprawiane neonikotynoidami, które zwabiają pszczoły i zabijają je. Atak chemicznego agrobiznesu nie dotyka tylko pszczół, których w USA od 2006 roku wyginęła jedna trzecia. Gdy w Unii Europejskiej zakazano stosowania neonikotynoidow przez dwa lata w celu wykonania dodatkowych badań, w USA Agencja Ochrony Środowiska może w najlepszym razie wprowadzic obowiazkowe etykiety ostrzegajace na opakowaniach. Neonikotynoidy są 10000 razy bardziej toksyczne niż DDT. Również inne pszczoły, błonkówki trzmiele, motyle, ćmy mogą pobrać dośc toksyn z kwiatów by narazić się na śmierć. 90 procent tych środków dociera do gleby, w której pozostają do 19 lat. Neonikotynoidy to nie jedyne toksyny zabijające pszczoły. 2,4-D , znany jako defoliant z Wietnamu, kojarzony z rakiem i wadami wrodzonymi, toksyczny dla pszczół, choć nie spowoduje natychmiastowej śmierci, to ostro ograniczy zdolniośc pszczół do reprodukcji. Z kolei Roundup, jest stosowany w ogrodach i przy drogach (kolei), ale głównie w uprawie roślin GMO tj kukurydza, soja, burak cukrowy, rzepak canola i bawełna. Roundup jest stosowany łącznie z neonikotynoidami, co implikuje CCD, a jego aktywny związek – glyfosat – wykazał w badaniach wiele potencjalnych problemów dla zdrowia i środowiska. Jest związany z wymieraniem pszczół, ale takze i motyli Monarch , niszcząc ich pokarm – mlecz zwyczajny. A zdaniem prof Karen Oberhauser z Uniwersytetu Minneapolis ten motyl, który jest pokarmem wielu ptaków, w łańcuchu troficznym przyczynia sie do utrzymania ekosystemu. Czy wyrzucajac GMO z rynku i dokonując przemiany w rolnictwo i ogrodnictwo organiczne uratujemy pszczoły ? Czy też staliśmy się głusi na stan otaczającego nas środowiska? http://www.commondreams.org/view/2014/02/14-5

W Holandii, Parlament w marcu 2014 wprowadził nowy zakaz stosowania w rolnictwie i handlu detalicznym wszystkich rodzajów neonikotynoidów., gdyż są one tysiąckroć bardziej toksyczne od DDT. Aktualnie stosowanie trzech rodzajów neonikotynoidów (imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam) jest ograniczone w 27 krajach UE, ale dotyczy tylko roślin szczególnie atrakcyjnych dla pszczół, tj słonecznik, rzepak canola, kukurydza, stąd pozostałe 80% upraw w Holandii pozostawało poza zakazem. Śmiertelność pszczół jest w Holandii bardzo wysoka. Nowy zakaz dotyczy rolnictwa, ogrodnictwa i stosowania w krajobrazie na przykład przy drogach. Zakaz ma znaczenie nie tylko dla przetrwania pszczół i innych owadów zapylających, ale także dla ochrony zdrowia publicznego (stwierdzono, że niewykluczone jest uszkodzenie mózgu u dzieci).
http://www.ontariobee.com/inside-oba/news-and-updates/dutch-parliament-votes-to-ban-all-neonicotinoid-pesticide-uses-in-the-netherlands

Ubywa bioróżnorodności – ubywa pszczół
Ubytki pszczół wiążą się ze spadkiem bioróżnorodności, podał brytyjski korespondent Richard Black. Naukowcy brytyjscy i holenderscy donosili, kilka lat temu, że różnorodność pszczół i innych owadów zanika tak szybko jak różnorodność roślin, które one zapylają. Na Universytecie Reading odkryto, że w Wielkiej Brytanii pszczoły giną dwa razy szybciej niż w Europie kontynentalnej.
Zespół naukowców francuskich z Narodowego Instytutu Badań Rolniczych w Avignonie (INRA) podał, że pszczoły muszą mieć zróżnicowaną dietę aby ich system immunologiczny był w pełni sprawny i mógł sterylizować żywność dla kolonii pszczelej. Pszczoły karmione mieszaną pięciu pyłków miały wyższy poziom glukozydazy (GOX) niż pszczoły karmione pyłkiem jednej rośliny, nawet jeśli jej pyłek zawierał wyższy poziom białka. Pszczoły produkują glukozydazę (GOX) aby ochronić miód i pasze dla larw przed masowym atakiem mikroorganizmów i chorób. Pszczoły karmione pięciu pyłkami miały silniejszy system immunologiczny w porównaniu z karmionymi jednym, gdyż produkowały więcej tłuszczu, w którym gromadzą środki bakteriobójcze. Obok dotychczas sugerowanych przyczyn masowego ginięcia pszczół: (IAPV)izraelski wirus ostrego paraliżu, warroza, pestycydy, spadek genetycznej różnorodności pszczół w zawodowych pasiekach, oraz zmian klimatu, badania INRA wskazują, że pszczoły do wytworzenia chemicznego systemu ochrony potrzebują zróżnicowanych białek, bez których są bardziej podatne na choroby.
David Aston przewodniczący Brytyjskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy wyraził nawet opinię, ze pszczoły lepiej niż na monokulturach rzepaku mają się w mieście w parkach i ogrodach o większej różnorodności roślin. Ta opinia koreluje z sytuacją pszczół w USA, gdzie pszczoły wożone dookoła kraju dla zapylenia plantacji roślin komercyjnych, np. migdałowców, mają dostęp do jednego pyłku, uważa dr Alaux z INRA. Do tego dochodzi spadek różnorodności genetycznej pszczół w USA. W Wielkiej Brytanii farmerzy są włączeni w programy środowiskowe przyjazne dla dziko żyjących organizmów, a rząd francuski promuje nasadzenia roślin miododajnych wzdłuż dróg. http://news.bbc.co.uk/2/hi/8467746.stm

Opracował :
Wacław Święcicki

Share Button