III edycja Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU

30/11/2016 at 10:33

Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich po raz trzeci przystąpiła do organizowania Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU. Konkurs organizowany jest we współpracy z ogólnopolskimi związkami i stowarzyszeniami pszczelarzy. Patronat Honorowy sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Konferencji naukowej poświęconej pszczelarstwu, organizowanej we współpracy z Pracownią Pszczelnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Konkurs kierowany jest do pszczelarzy z terenu całej Polski a uczestnikami mogą być pszczelarze: osoby fizyczne, organizacje formalne i nieformalne, firmy i spółdzielnie. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Kandydatów do Konkursu zgłaszają związki i organizacje pszczelarzy.

Do udziału w konkursie można zgłosić miód pszczeli w czterech kategoriach:

  1. miód pszczeli wielokwiatowy,
  2. miód pszczeli odmianowy ze wskazaniem przez pszczelarza odmiany miodu,
  3. miód spadziowy lub nektarowo-spadziowy,
  4. miód sekcyjny.

Każdy pszczelarz może zgłosić jeden produkt w 2 z 4 kategorii.

Prosimy o zgłoszenie się kandydatów do tytułu „PSZCZELARZ ROKU” w oparciu o załączoną ankietę  w terminie do 30 grudnia 2016 roku (przedłużono termin o 1 msc.).

Wypełnioną ankietę oraz próbki miodu prosimy przesyłać pod adres Organizatora:

Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Toruńska 30/45, 85-023 Bydgoszcz

Regulamin PR III edycja 28 listopad

Share Button