Sprzedaż bezpośrednia -procedura rejestracji i uzyskania decyzji PLW

25/07/2017 at 12:31

Nie taki diabeł straszny jak go malują… Procedura jest prosta i niedroga. Warunkiem podstawowym jej spełnienia jest:
1. Posiadanie numeru pasieki w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii
2. Aktualne badania na nosicielstwo i zaś. lekarskie dopuszczające do pracy z żywnością
3. Badanie wody pod względem chemicznym i bakteriologicznym lub oświadczenie o dostępie do wody miejskiej
4. Posiadanie pomieszczenia przeznaczonego na pracownię – zakład (nie może być to kuchnia w mieszkaniu)

Numer pasieki w Warszawie uzyskuje się na podstawie oświadczenia o posiadanych rodzinach lekarskich i książeczce leczenia pszczół w Inspektoracie Weterynaryjnym na ul. Gagarina 15 czynny w godzinach: pn. 8-18, wt-pt 8-16 tel.: 22-840-43-33, 22-841-13-19. Koszt to 10PLN. Czas załatwiania ok 1 tydz. Można załatwiać internetowo.

Badanie na nosicielstwo można zrobić w Sanepidzie na ul. Żelazna 79 szczególy. Przyjmowanie próbek do badań: kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 11.00. Koszt to 120PLN za 3 próbki. Można zawieźć wszystkie 3 razem oby były pobrane z 3 kolejnych dni. Próbówki pobiera się w stacji (konieczna wcześniejsza wizyta). Czas załatwiania ok 1 tydz.

Badanie wody (jeżeli nie jest wodociągowa) robi się w tym samym miejscu – Sanepidze na Żelaznej szczególy. Wcześniej pobiera się za kaucją ok. 40PLN butelki na wodę w tym samym miejscu co próbówki na kał. Koszt badań ale za Mikrobiologię, Wskaźniki chemiczne i Wskaźniki fizyczne to ok 357PLN. Czas załatwiania ok. 1 tydz.

Najtrudniejszym problemem jest wyznaczenie pomieszczenia przeznaczonego na pracownię – zakładu. Z uwagi na różne przeznaczenie pomieszczenia nie może to być kuchnia w mieszkaniu. Nie ma specjalnych wymagań co do wyposażenia pomieszczenia. Wymagane jest ujęcie wody, dobrze byłoby aby pomalowane było farbą zmywalną np. akrylową i podłoga np. lastryko, gumoleum lub terakota. Jedno pomieszczenie może być pracownią – zakładem dwóch lub więcej pszczelarzy. Wystarczy że napiszą umowę o bezpłatnym użyczeniu i wyznaczą harmonogram korzystania Umowa użyczenia. Niestety należy liczyć się z kontrolą PLW a w wypadku współdzielenia z kontrolami pomieszczenia raz na 2 lata.

Aby uzyskać decyzję należy najpierw złożyć wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu Wniosek o zatw. projektu Projekt technologiczny (koszt 10PLN, 1-2 tyg). Po zatwierdzeniu projektu składa się wniosek o wydanie decyzji w sprawie rejestracji pracowni – zakładu oraz nadanie numeru identyfikacji weterynaryjnej (koszt 10PLN, 1-2 tyg.) Wniosek o wydanie decyzji .

Jak widać proces uzyskania zgody na sprzedaż bezpośrednią nie jest zbyt skomplikowany i drogi a jego koszt można podzielić na kilku pszczelarzy. Zachęcam do starania się o wydanie decyzji pozwalającej na sprzedaż bezpośrednią i wpis zakładu do rejestru PLW.

Szczegółowe informacje dot. sprzedaży bezpośredniej znajdują się w aktach prawnych:
1. Rozp. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.03.2013 w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.Nr.66 z 8.04.2013 poz. 434)
2. Ustawie z dnia 16 XII 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego, art. 4 i art. 21 ust.4 (Dz.U. z 2017. poz. 242)
3. Rozp. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.09.2015 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U.2015 poz. 1703)
Dużą pomocą służy warszawski Powiatowy Inspektorat Weterynarii przy ul. Gagarina (tel. powyżej).

Jeżeli procedury opisane w artykule nie mogą być spełnione np. z uwagi na brak pomieszczenia na pracownię – zakład ustawodawca przewidział jeszcze prostsze rozwiązanie – Rolniczy Handel Detaliczny Dalej

Share Button

Zwycięstwo projektu Rembertowskiego Koła Pszczelarzy

24/07/2017 at 10:22

Z radością informuję o zatwierdzeniu projektu TKP do budżetu partycypacyjnego gminy Rembertów. Pozyskaliśmy 522 głosy i zakwalifikowaliśmy się z trzecią lokata do realizacji projektu nasadzeń drzew miododajnych w naszej dzielnicy. (Wyniki głosowania) To mały krok w poprawie bazy pożytkowej ale duży skok pokazujący że nawet tak nieliczna grupa jak Koło TKP Rembertów może coś uzyskać. Zachęcamy pozostałe koła do składania pomysłów na 2019 bądź do Prezesa Kowalskiego, bądź do Prezesa Miarki. Każdy pomysł jeżeli scentralizujemy siły jest osiągalny!

Share Button