GMO SAMO ZDROWIE

11/07/2014 at 16:01

Kanadyjskie Stowarzyszenie Medycyny Naturalnej1 w opublikowanym przeglądzie literatury nt. ryzyka zdrowotnego związanego ze zmodyfikowaną genetycznie żywnością, zwraca uwagę na:
•    nieuchronnie nieprecyzyjny proces inżynierii genetycznej, w którym może nastąpić uszkodzenie genomu już w momencie jego modyfikacji
•    alarmujące efekty zdrowotne w efekcie podawania kukurydzy RR (poważne uszkodzenia organów, guzy, przedwczesna śmierć zwierząt doświadczalnych)
•    zakłócenia hematologiczne, biochemiczne, immunologiczne
•    przedostawanie się toksyny Bt do obiegu krwi kobiety ciężarnej i zarodka (płodu), co może powodować alergie, choroby autoimmunologiczne i chroniczne
•    stany zapalne szczurów po spożyciu kukurydzy Bt
•    puchnięcie jelita po spożyciu ziemniaka Bt.

Amerykańska Akademia Medycyny Środowiskowej podkreśla, że
•    żywność genetycznie modyfikowana nie została właściwie przebadana przed skierowaniem do konsumpcji przez człowieka i że badania na zwierzętach dają przykłady prawdopodobnych uszkodzeń organizmu.
Po odstawieniu żywności GMO nastąpiła poprawa stanu zdrowia, znikły problemy żołądkowe, nietolerancje żołądkowe, alergie, reakcje immunologiczne i astma2
1Canadian Association of Naturopathic Doctors (www.cand.ca)
2http://www.earthopensource.org/index.php/news/145-new-article-on-health-hazards-of-genetically-modified-foods. [Citation: Robinson, C (2013) Don’t look, don’t find: Health hazards of genetically modified food. CAND Vital Link, Volume 20(1): 17-24.]

Wybrał i opracował Wacław Święcicki

Share Button