BADANIA STRAT RODZIN PSZCZELICH 2016/2017

09/05/2017 at 14:26

ZAPROSZENIE DO BADANIA STRAT RODZIN PSZCZELICH

PONIESIONYCH W TRAKCIE ZIMOWLI 2016/2017

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już po raz kolejny prowadzi badanie zimowych strat rodzin pszczelich w ramach aktywności międzynarodowej sieci naukowej COLOSS (Prevention of Honeybee Colony Losses – zapobieganie stratom rodzin pszczelich). Niektóre wyniki badań prowadzonych w trzech poprzednich sezonach zostały zamieszczone w 5 numerze ”Pszczelarstwa”.

W tym roku, rezygnujemy (ze względów finansowych) z prowadzonego przez ostatnie trzy lata sposobu zbierania danych poprzez wysyłanie pocztą formularza ankiety do wylosowanych pszczelarzy. Nowym i najbardziej przyjaznym dla nas sposobem udziału w badaniu będzie wypełnienie internetowej ankiety dostępnej na stronie:

Ankieta

Taka forma umożliwia natychmiastowe wprowadzanie informacji do bazy danych. W tym roku nie pytamy o nazwisko i dokładny adres posiadacza rodzin pszczelich, ale prosimy o wpisanie numeru identyfikacyjnego z poprzednich lat lub podanie wymyślonego dla potrzeb ankiety pseudonimu, który ewentualnie będzie użyty w następnych latach. Ankieta internetowa wygląda inaczej niż przeznaczona do druku i zawiera więcej pytań, ponieważ jest wypełniana w wielu krajach i do tego celu dostosowana. Ankieta będzie aktywna do 31 maja.

Dla tych z Państwa, którzy jednak nie chcą lub nie mogą wypełnić ankiety internetowej przesyłamy ankietę w wersji do druku, którą po wydrukowaniu i wypełnieniu można przesłać pocztą (adres: PChOU, KPiDW, WMW, SGGW, 02-786 Warszawa, ul Ciszewskiego 8) lub po zeskanowaniu odesłać na adres grazyna_topolska@sggw.pl . Można też wypełnić ankietę wysłaną przez nas w Wordzie i odesłać, jako załącznik.

Prosimy o wypełnienie ankiety tylko raz, nawet, jeżeli zaproszenie do udziału w monitoringu otrzymają Państwo z różnych źródeł.

Kołom i związkom pszczelarskim będziemy bardzo wdzięczni za rozprowadzenie ankiety wśród ich członków.

Bardzo ważne są dla nas dane od Wszystkich pszczelarzy, którzy zazimowali przynajmniej jedną rodzinę, także od tych, którzy żadnej rodziny w trakcie zimowli nie utracili oraz tych, którzy utracili wszystkie, lub prawie wszystkie rodziny

Prowadzony przez nas monitoring nie jest w żaden sposób powiązany z badaniami prowadzonymi PIB-PIWet w Puławach w pasiekach nadzorowanych.

Do tych osób, które wezmą udział w monitoringu, a będzie nam znany ich adres e-mail, wyślemy możliwie najszybciej wstępne wyniki badań. Pełniejsze wyniki zostaną zamieszczone w „Pszczelarstwie” i „Pszczelarzu Polskim”

Aby dane mogły być analizowane łącznie z danymi międzynarodowymi powinny do nas trafić najpóźniej w połowie czerwca. Bardzo liczymy na Państwa współpracę i z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Z pszczelarskim pozdrowieniem Koordynator zbierania danych w Polsce

dr hab. Grażyna Topolska, prof. nadzw SGGW

Szanowni Pań

Share Button