Sprzedaż bezpośrednia -procedura rejestracji i uzyskania decyzji PLW

25/07/2017 at 12:31

Nie taki diabeł straszny jak go malują… Procedura jest prosta i niedroga. Warunkiem podstawowym jej spełnienia jest:
1. Posiadanie numeru pasieki w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii
2. Aktualne badania na nosicielstwo i zaś. lekarskie dopuszczające do pracy z żywnością
3. Badanie wody pod względem chemicznym i bakteriologicznym lub oświadczenie o dostępie do wody miejskiej
4. Posiadanie pomieszczenia przeznaczonego na pracownię – zakład (nie może być to kuchnia w mieszkaniu)

Numer pasieki w Warszawie uzyskuje się na podstawie oświadczenia o posiadanych rodzinach lekarskich i książeczce leczenia pszczół w Inspektoracie Weterynaryjnym na ul. Gagarina 15 czynny w godzinach: pn. 8-18, wt-pt 8-16 tel.: 22-840-43-33, 22-841-13-19. Koszt to 10PLN. Czas załatwiania ok 1 tydz. Można załatwiać internetowo.

Badanie na nosicielstwo można zrobić w Sanepidzie na ul. Żelazna 79 szczególy. Przyjmowanie próbek do badań: kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 11.00. Koszt to 120PLN za 3 próbki. Można zawieźć wszystkie 3 razem oby były pobrane z 3 kolejnych dni. Próbówki pobiera się w stacji (konieczna wcześniejsza wizyta). Czas załatwiania ok 1 tydz.

Badanie wody (jeżeli nie jest wodociągowa) robi się w tym samym miejscu – Sanepidze na Żelaznej szczególy. Wcześniej pobiera się za kaucją ok. 40PLN butelki na wodę w tym samym miejscu co próbówki na kał. Koszt badań ale za Mikrobiologię, Wskaźniki chemiczne i Wskaźniki fizyczne to ok 357PLN. Czas załatwiania ok. 1 tydz.

Najtrudniejszym problemem jest wyznaczenie pomieszczenia przeznaczonego na pracownię – zakładu. Z uwagi na różne przeznaczenie pomieszczenia nie może to być kuchnia w mieszkaniu. Nie ma specjalnych wymagań co do wyposażenia pomieszczenia. Wymagane jest ujęcie wody, dobrze byłoby aby pomalowane było farbą zmywalną np. akrylową i podłoga np. lastryko, gumoleum lub terakota. Jedno pomieszczenie może być pracownią – zakładem dwóch lub więcej pszczelarzy. Wystarczy że napiszą umowę o bezpłatnym użyczeniu i wyznaczą harmonogram korzystania Umowa użyczenia. Niestety należy liczyć się z kontrolą PLW a w wypadku współdzielenia z kontrolami pomieszczenia raz na 2 lata.

Aby uzyskać decyzję należy najpierw złożyć wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu Wniosek o zatw. projektu Projekt technologiczny (koszt 10PLN, 1-2 tyg). Po zatwierdzeniu projektu składa się wniosek o wydanie decyzji w sprawie rejestracji pracowni – zakładu oraz nadanie numeru identyfikacji weterynaryjnej (koszt 10PLN, 1-2 tyg.) Wniosek o wydanie decyzji .

Jak widać proces uzyskania zgody na sprzedaż bezpośrednią nie jest zbyt skomplikowany i drogi a jego koszt można podzielić na kilku pszczelarzy. Zachęcam do starania się o wydanie decyzji pozwalającej na sprzedaż bezpośrednią i wpis zakładu do rejestru PLW.

Szczegółowe informacje dot. sprzedaży bezpośredniej znajdują się w aktach prawnych:
1. Rozp. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.03.2013 w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.Nr.66 z 8.04.2013 poz. 434)
2. Ustawie z dnia 16 XII 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego, art. 4 i art. 21 ust.4 (Dz.U. z 2017. poz. 242)
3. Rozp. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.09.2015 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U.2015 poz. 1703)
Dużą pomocą służy warszawski Powiatowy Inspektorat Weterynarii przy ul. Gagarina (tel. powyżej).

Jeżeli procedury opisane w artykule nie mogą być spełnione np. z uwagi na brak pomieszczenia na pracownię – zakład ustawodawca przewidział jeszcze prostsze rozwiązanie – Rolniczy Handel Detaliczny Dalej

Share Button