O dobry klimat dla pszczelej rodziny (W. Święcicki)

15/09/2017 at 11:26

„Klimat jest dobrem wspólnym wszystkich i dla wszystkich”
Papież Franciszek Laudato si (23)

Klimat jest jak zdrowie, jest dobrem wspólnym wszystkich i powinien służyć także pszczołom i pszczelarzom. Klimat na Ziemi kształtują procesy fizyczne: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza, oraz geograficzne takie jak wysokość nad poziomem morza, układ lądów, wód i oceanów. O zmianach klimatu można mówić w skali co najmniej 30 letnich obserwacji dla danego regionu.

Dalej:
O dobry klimat dla pszczelej rodziny (W.Swięcicki)

Share Button