Historia pszczelarstwa

herb_prawdzic_original[1]Krzysztof Niszczycki herbu Prawdzie (1540-1617) – starosta ciechanowski i przesnyski, kasztelan raciąski, wojewoda bełski, prawnik, kalwinista, bartnik. Syn wojewody płockiego Stanisława i Agnieszki z Siebieńskich. W młodości przebywał na dworze   Zygmunta Augusta, potem gospodarował na dziedziczonych dobrach na Mazowszu, był posłem na sejmy. 2 maja roku 1576 został mianowany starostą przasnyskim i ciechanowskim. W  wojnie inflanckiej odegrał znaczącą rolę jako dowódca zaciężnej jazdy konnej. Po rozejmie w Jamie Zapolskim w 1582 zajął się gospodarką w majątkach starostwa ciechanowskiego i przasnyskiego. Zakładał kuźnice żelaza i zajmował się rozwijaniem bartnictwa.  Ogłosił drukiem prawo bartne które obowiązywało w powiatach przasnyskim, ciechanowskim. Prawo to przestrzegano kolejne 200 lat.

Jaŭchim_Chraptovič__Яўхім_Храптовіч_(1795)Joachim Litawor Chreptowicz (1729-1812) czołowy pszczelarz epoki stanisławowskiej, autor książki „Opisanie gospodarstwa pszczołowego w Szczorszach sporządzone w roku 1785”, kanclerz litewski, jeden z założycieli Komisji Edukacji Narodowej, założyciel Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Był autorem wielu odkryć pszczelarskich. Stwierdził że tylko matka jest jedyną płodną samicą w rodzinie pszczelej, robotnice są samicami niepłodnymi  zaś trutnie samcami pszczelimi. Zbadał płodność matki przez cały rok, uzależnił płeć pszczoły od wielkości komórki pszczelej. Zalecał stosowanie walcowatych słomianych uli z zastosowaniem kżyrzownic ułatwiających wyjmowanie plastrów. Oprócz uli stojaków zalecał stosowanie leżaka złożonego z 2 przystawionych do siebie części. jedna służyła do zimowania druga do zbiórki miodu. Ul ten wyprzedzał pomysły całego świata pszczelarskiego

Kazimierz Lewicki.Kazimierz Lewicki – wybitny pszczelarz z Podlasia

Wielkie zasługi dla pszczelarstwa polskiego a szczególnie śląska wniósł ksiądz Jan Dzierżoń. Również tereny polski wschodniej i centralnej mogą pochwalić się wybitnymi pszczelarzami. Ogromny wkład w rozwój pszczelarstwa wniósł nasz rodak, Kazimierz Lewicki (1847-1902). Urodził się on w Starej Bordziłówce, w powiecie Biała Podlaska. Swoją pierwszą pasiekę pod okiem pobliskiego niepiśmiennego bartnika założył w miejscowości Ławki koło Łukowa. Kazimierz Lewicki był prekursorem i współtwórcą ula ramowego (1880), opracował metodę kierowania rozwojem pszczół poprzez odgradzanie matki. Był założycielem Muzeum Pszczelarstwa na Warszawskich Koszykach (1882). W wyniku wypadku stracił wzrok a mimo to był autorem wielu czasopism i książek o tematyce pszczelarskiej. Opuszczony przez przyjaciół i wspólników zmarł w niedostatku w 1902 r w Tworkach pod Warszawą. Został pochowany w mogile na Warszawskich Powązkach. Ponieważ nie postawiono nagrobka jego grób nie zachował się do czasów obecnych  – dostępne publikacje

Stanisław BrzóskoStanisław Brzósko (1874-1963) , bratanek generała i naczelnego kapelana powstania styczniowego, redaktor wielu pism i podręczników pszczelarskich, kontynuator prac nad doskonaleniem konstrukcji ula warszawskiego . Był założycielem wzorcowej pasieki pasieki i szkółki drzew owocowych o nazwie Kolonia Pszczółki w Łomiankach (obecnie teren przy ulicy Agawy). W latach 1925-1927 sprawował funkcję prezesa Wszechsłowiańskiego Związku Pszczelarzy. Był założycielem pierwszej w Polsce Spółdzielni Pszczelarskiej. Pochowany został w grobie rodzinnym w Kiełpinie pod Warszawą.

 

 

Tadeusz Ciborowski

Tadeusz Ciborowski

Tadeusz Ciborowski (1885-1840)ksiądz, pszczelarz, autor publikacji, patriota i więzień obozu koncentracyjnego. Urodził się w Pułtusku, seminarium ukończył w Sejnach, proboszcz w parafiach Bakałarzewo, Adamowicze i Mały Płock. W Bakałarzewie założył pasiekę w której doskonalił konstrukcję ula warszawskiego. Autor wielu publikacji między innymi „Pszczoły czyli nauka o pszczelim życiu i naturze”, „Praca w pasiece” , „Ul warszawski i jego zaopatrzenie” i „Jak hodować pszczoły by dawały dużo miodu”. W pierwszych dniach wojny został aresztowany przez Niemców i zamordowany w obozie koncentracyjnym w Działdowie

Share Button