Z życia Związku

Odznaczenie medalem „Zasłużony dla rolnictwa” przez Min. Rolnictwa Panią Ewę Lech prezesów kół Józefowa i Garwolina Panów Ryszarda Gołębia i Wilhelma Łukiewicza medalem „Zasłużony dla rolnictwa”

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe WZP w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W dniu 02.04.2017 odbyło się walne zebranie delegatów kół skupionych w Wojewódzkim Związku Pszczelarskim w Warszawie. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2016. Przyjęto plan budżetu na rok 2017 oraz dokonano wyborów uzupełniających do komisji rewizyjnej WZP. Zarząd związku poinformował o bieżącej finansowej sytuacji Związku. W wyniku dyskusji podjęto uchwałę zwiększającą  składkę członkowską oraz wprowadzono składkę celową na działania marketingowo-promocyjne i szkoleniowe dla pszczelarstwa.  Zdecydowano o powołaniu komitetu mającego zaprojektować i przedstawić zarządowi propozycje sztandaru oraz postanowiono o wyborze zespołu ds. szkoleń i marketingu WZP.

 

 

 

Wybory władz PZPimage003[1]

XXII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Pszczelarskiego, obradujący w dniach 8–9 marca 2017 roku w Połczynie Zdroju, dokonał wyboru nowych władz PZP na kolejną czteroletnią kadencję.

 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego:

Prezydent:             Waldemar Kudła (WZP Legnica)

Wiceprezydent:    Radosław Janik (APIS Lublin)

Wiceprezydent:    dr hab. Zbigniew Kołtowski (WZP Lublin)

Sekretarz:             Bartłomiej Piotrowski (WZP Łódź)

Skarbnik:              Krzysztof Górny (RZPWP Chodzież)

Członkowie:         Olgierd Kustosz (WZP Szczecin)

Leszek Bodzioch (PZP Tarnów)

 

Komisja Rewizyjna PZP:

Przewodniczący:  Bolesław Cięciel (WZP Łódź)

Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Pietkiewicz (WZP Gdańsk)

Sekretarz:             Bogusław Szereda (RZPWP Kalisz)

Członkowie:         Bronisław Tuma (RZP Koszalin)

Kazimierz Zaskórski (RZP Częstochowa)

Nowy Prezes Warszawskiego Związku

wybory2016W niedzielę 17.04.2016 roku podczas Walnego Zebrania w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Warszawie odbyły się wybory władz. Na Prezesa Związku został wybrany Ryszard Kowalski pełniący dotychczas funkcję Prezesa Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza działającego przy WZP. Wieloletni Prezes Związku Tadeusz Woszczyński postanowił oddać władze w młodsze ręce i nie kandydował w wyborach. Za swoją długoletnią pracę na rzecz Związku odebrał moc podziękowań, wspaniałą książkę i piękny bukiet kwiatów. Nie obyło się bez wzruszeń. Prezes Woszczyński poświęcił naszemu Związkowi kawał swojego życia.
Nowemu Prezesowi serdecznie gratulujemy wygranej i życzymy dużo sił oraz wytrwałości w prowadzeniu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie.

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów

W związku z koniecznością naniesienia poprawek do nowej wersji statutu na dzień 23.11.2014 zwołany zostaje Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie. Zjazd rozpocznie się o godz. 10:00 w Zespole Szkół Gastronomicznych znajdującym się przy ul. Poznańskiej 6/8 w Warszawie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich wybranych delegatów.

Odszedł na wieczne miodobranie

Ze smutkiem informujemy, że 14 listopada 2013r przeżywszy 83 lata odszedł na wieczne miodobranie dr inż. płk Janusz Czaplicki. W latach 80-tych jako pierwszy zainicjował w Warszawie i okolicach odymianie pszczół przeciwko warrozie za pomocą pasków nasączonych substancją warrozobójczą. Ponad 15 lat był Prezesem Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza w Warszawie. Przez wiele lat był również członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie.
Prochy Janusza Czaplickiego spoczęły na cmentarzu na Wólce Węglowej.

 

 Walny zjazd delegatów

Dnia 14 kwietnia 2013 roku odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie. W programie było dużo punktów, jednak dwa z nich były najważniejsze. Pierwszym było sprawozdanie Prezesa Związku z działalności Zarządu w 2012 roku, sprawozdanie finansowe Skarbnika oraz opinia Komisji Rewizyjnej, których finałem było głosowanie nad absolutorium dla Zarządu. W wyniku głosowania Delegaci niemal jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium. Drugim z najważniejszych punktów było uchwalenie nowego Statutu Związku. Poprzedni stworzony był na początku działalności Związku i po prostu się zdezaktualizował. W nowym Statucie zostało doprecyzowane wiele zagadnień. Niezwykle ważne było rozwinięcie kwestii funkcjonowania kół pszczelarzy zrzeszonych w naszym Związku. Dyskusja była bardzo ożywiona, ale finalnie ustalona została  i przegłosowana ostateczna wersja Statutu. Oczywiście całość musi zostać jeszcze zatwierdzona przez Sąd Rejestrowy i dopiero wtedy Statut formalnie zacznie obowiązywać. Do tego czasu obowiązuje stary Statut. Był to bardzo owocny zjazd, który trwał około 5 godzin i zakończył się dopiero po godzinie 15-ej.

Share Button